coca cola light

13 tekstów – auto­rem jest co­ca co­la light.

Nie, bo gdy­bym z nim była... umarłabym ze strachu, że go stracę!
Za­pew­ne po­padłabym w jakąś pa­rano­je, załama­nie psychiczne, stałabym się cho­rob­li­wie zazdrosna...
umierałabym z tęskno­ty nie widząc go przez parę godzin. Zro­biłabym z niego kom­pot i wstrzyknęła so­bie do żył.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 lipca 2010, 08:24

Usiądź, us­pokój się.. na­bierz po­wiet­rza w płuca.
Cza­sem je­dyne co możesz zro­bić, to wziąć ko­lej­ny łyk zim­nej już kawy.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 czerwca 2010, 10:12

przy­jaźń --> miłość
nig­dy odwrotnie! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 kwietnia 2010, 19:56

gdzie się te­go nau­czyłeś? skąd wziąłeś taką moc... ? - za­mieniania moich mądrych słów w bełkot? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 kwietnia 2010, 15:15

kur­cze.. no, ale po­mijając już to wszys­tko.. Prze­cież każdy ma pra­wo do dru­giej szan­sy!? Po­mijając już to głupie po­wie­dze­nie: "do trzech ra­zy sztu­ka", do cho­roby ciężkiej KAŻDY zasługu­je na drugą szansę! Bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 kwietnia 2010, 01:17

Miłość XXI wieku - kto da więcej dwuk­ropków i gwiazdek?! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 kwietnia 2010, 16:46

Wy­daje Ci się, że jes­teś do cze­goś stworzo­ny. Jes­teś prze­kona­ny, głębo­ko wie­rzysz w to, że aku­rat w TEJ dzie­dzi­nie byłbyś po pros­tu zaj*bis­ty! Obojętnie czy to jest go­towa­nie, wspi­naczka górska, pro­wadze­nie baru, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 marca 2010, 13:31

- może wys­koczy­my jut­ro na basen?
- pewnie:)
.. nie umiem pływać, kiedy tracę grunt pod sto­pami wpa­dam w pa­nikę. Nie mam na­wet czek­pa i oku­larków! i już na samą myśl o wejściu do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 marca 2010, 00:47

bar­dzo źle jest użalać się nad sobą.. zew­sząd słyszy­my, że nie można się załamy­wać, że zaw­sze może być gorzej.. wpa­ja nam się do głowy, że mi­mo wszys­tko tak mu­si być.. z czasem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 lutego 2010, 15:18

naj­piek­niej­sze jest to.. gdy deszcz pa­da pod Tobą...
kiedy na chmu­ry pat­rzysz z góry..
wte­dy dos­trze­gasz ja­ki ten świat jest mały.. nie tyl­ko świat.. ale i nasze prag­nienia, dążenia do ja­kiś celów.. nasze marzenia, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 stycznia 2010, 21:17
coca cola light

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność